Skip to content

Hundutställning

1 år ago

761 words

Varför ställa ut en hund?

Många hundägare ser hundutställningar som en trevlig sport och en möjlighet att möta andra hundar och hundägare. Det bakomliggande syftet med en hundutställning är emellertid att utvärdera en hund och många hundägare tycker att det är intressant att få en objektiv bedömning om hur deras hund motsvarar krav som finns uppställda för olika raser.

Genom att titta på hur sund en hund är och hur den är byggd så är tanken att få friska och sunda hundar som liknar den standard som finns för varje hundras. Det finns endast en standard för rashundar och således så kan endast dessa delta i en hundutställning. Flera tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben är emellertid öppna för blandrashundar och andra hundar som inte är stambokförda, exempelvis lydnadsprov, agility, och vallhundsprov.  Alla hundar kan också delta i lydnadskurser och valpkurser. Men i några tävlingar kan endast rashundar som är registrerad delta eftersom syftet är mäta olika specifika egenskaper som kan användas som stöd för avelsarbete.

Hur fungerar en hundutställning?

Det finns dels officiella hundutställningar som anordnas av Svenska Kennelklubben där endast registrerade hundar kan delta. Hundarna bedöms av auktoriserade domare, resultaten registreras och arkiveras. Det finns även inofficiella hundställningar där domarna inte behöver vara auktoriserade. Resultaten för inofficiella utställningar sparas inte. Denna form av tävlingar kan vara ett utmärkt sätt att skaffa sig efterfarenhet och även perfekt träning för en hund som inte har deltagit i en hundutställning tidigare.

Målet med en hundställning är dock att jämföra hunden mot en idealhund som beskrivs i standarden för just den hundrasen. Domarna gör en bedömning av hur din hund motsvarar standarden. Varje domare gör sin egen bedömning, vilket innebär att din hund kan få en annan placering och bedömning av en annan domare.

Förberedelser inför hundutställningen

Om du inte har ställt ut din hund tidigare så börja med att besöka en utställning. Hundutställningar anordnas av dels Svenska Kennelklubben, dessa är officiella, medan inofficiella utställningar anordnas av bland annat rasklubbar runt om i landet. Titta på hur hundar av samma ras som din hund visas upp. Sättet som en hund visas upp på, handling, skiljer så åt mellan olika raser, lär du dig hur just din hunds ras visas upp på allra bästa sätt.

Först så går domaren igenom hunden från nos till svanstipp. Domaren tittar på bett och tänder och känner igenom hela hunden. Ringsekreteraren håller sedan upp ett kort med en färg som visar vilket pris som domaren har gett din hund.

Domarna tittar på hunden i ringen. När du visar upp din hund så har du endast några minuter på dig i ringen, så det är viktigt att träna din hund så att den maximalt visar upp sina gångarter vid din vänstra sida. Om du har en större hund så behöver du ibland springa när du visar upp hunden. Mindre hundar kan ofta visas upp genom att du antingen småspringer eller går med långa kliv i snabbare takt.

En perfekt hund finns inte och kommer aldrig att finnas, och oavsett vad domaren tycker så är din fina hund fortfarande lika älskad och fin. Att delta i hundutställningar är ett kul sätt att få nya vänner och även att kanske träffa din hunds familj, syskon eller föräldrar.